Lopende Projecten P. Jansen Installatietechniek

 

Aan de Ram van Hagedoornstraat verzorgen we alle installatiewerken in de 17 Nul Op de Meter (NOM) woningen die hier gerealiseerd gaan worden. Uniek project. Elke woning krijgt een  eigen bron met warmtepomp voor inzet aardwarmte, maar liefst 23 zonnepanelen, balansventilatie met warmteterugwinning enz. Zeer energiezuinig en vooral ook duurzaam.

Mooi partnership met de Kok Bouwgroep en Stadlander.

  

 

Huisvesting Regionale Archief in voormalig Koetshuis

In het voormalige koetshuis van het Markiezenhof gaat de Regionale Archiefdienst gehuisvest worden. Wij mogen verzorgen alle installaties, zowel E als W. Mooie toepassing van modern technieken als domotica, warmtepomp, warmteterugwinning etc. in een historische omgeving.

Opdrachtgever : Cauwenborgh Bergen op Zoom

  

Aanbrengen zonnestroom installaties

Het leveren, aanbrengen en in bedrijf stellen van zonnestroominstallaties bij honderden particulieren in Zuidwest Nederland. Vermogens vanaf 600 Wp tot > 15 kWp. Daarnaast bij tientallen bedrijven installaties oplopend tot 80 kWp of meer

 

Niet Planmatig Onderhoud

Betreft het uitvoeren van installatiewerken tijdens mutaties en het oplossen van reparatieverzoeken in de assets Oost en West van Stadlander te Bergen op Zoom. Betreft in total ca. 8.000 woningen.
Opdrachtgever : Woondiensten+ (Asset Oost)

                        van Wijnen        (Asset West)

 

Vervangen C.V. ketels, MV boxen en reinigen kanalen

Betreft het vervangen van de C.V. ketels en MV boxen in 350 huurwoningen in Roosendaal. Geplaatst worden nieuwe HR 107 combiketels, incl. modulerende thermostat, Spirovent ontluchters en overage bijkomende werkzaamheden. De afzuigboxen voor de ventilatie worden vervangen voor energiezuinige typen, en de kanalen worden met Eigen speciale reinigingsapparatuur grondig schoongemaakt
Opdrachtgever : Allee Wonen Roosendaal

 

Vervangen C.V. ketels

Betreft het vervangen van de C.V. ketels in 290 huurwoningen in Bergen op Zoom. Geplaatst worden nieuwe HR 107 combiketels, incl. modulerende thermostat, Spirovent ontluchters en overage bijkomende werkzaamheden.
Opdrachtgever : Stadlander Bergen op Zoom

  

Aanbrengen zonnestroom installaties

Op basis van "vraaggestuurd" het aanbrengen van zonnestroominstallaties op huurwoningen in West Brabant. Het betreft ca. 1500 woningen, welke allen voorzien worden van 5 m² of 10m² PV paneel. Complete installaties, incl. bijplaatsen groepen, bruto opbrengstmeters etc.

Opdrachtgevers : Stadlander Bergen op Zoom, W.St. Brabantsche Waard en W.St. Dinteloord

 

Onderhoud Technische installaties Gemeente B.o.Z.
Betreft het uitvoeren in een maincontract van het preventieve en correctieve onderhoud aan de Et. en Wtb. installaties in ca. 155 objecten van de Gemeente Bergen op Zoom. Zijnde monumenten, sportaccomodaties, wijkhuizen en huisvesting van gemeentelijke diensten
Opdrachtgever : Gemeente Bergen op Zoom

 

EBM maatregelen

Tesamen met de Induco partners in ketensamenwerking uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het woningbezit van Stadlander. Minimaal naar gemiddeld label B. P.Jansen levert PV panelen, vraaggestuurde ventilatie, HR ketels, zonneboilers en gelijkstroomventilatoren
Opdrachtgever : Stadlander Bergen op Zoom

 

Verbeterpakketten Stadlander Bergen op Zoom
Vervangen badkamers, toiletten en keukens in het woningbezit van voormalig WWB, Castria en Soomland. Op jaarbasis ca. 200 woningen.
Opdrachtgever : de Kok Bouwgroep Bergen op Zoom